1 Temmuz denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

1 Temmuz, İzmir İktisat Kongresinden Lozan Konferansına uzanan yolda verilen ekonomik varoluş mücadelesinin haklı zaferi ve bayramıdır!

Peki, bugün geldiğimiz noktada, Mustafa Kemal ATATÜRK ve mücadele arkadaşları tarafından ortaya konulmuş eserlere ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Bu eserlerin üstüne yeni eserler koyabiliyor muyuz? Savaşın ortasında bağrı yanarken milli ülkü ve hedefler koymaktan geri durmayan bir maziye yakışır ve onunla yarışır bir atiye ulaşabildik mi?

1930’lu yıllarda yeni ve modern limanlar ile tersane işletmelerinin kurulması, deniz ulaşım araçlarının her geçen gün artırılması, su ürünleri ve denizcilikle ilgili bankaların kurulması, denizci bir ulus yetiştirilmesi gibi başlanmış icraatlar TMMB kayıtlarına geçerken; 2019 yılında bu icraatların üstüne neler ekleyebildik ve ekleyebiliyoruz?

Bugün ülkemiz denizcilik sektörüne dönüp baktığımızda, maalesef, denizlerimizin ekonomimize ve ulaştırma altyapısına yeterince kazandırılamamasının yanı sıra, Türk Bayraklı gemi sayısının istenilen düzeye ulaşamadığı ve hatta gerilediğini görmekte; Türk armatörlerinin gemilerini yabancı personel ile donatarak Türk gemiadamlarını istihdam dışı bıraktıklarına tanık olmaktayız. TMMOB GEMİMO olarak bulunduğumuz tüm platformlarda idari makamların, armatörlerin, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bu yanlışın önüne nasıl geçmeleri gerektiği ile ilgili uyarı ve yönlendirmelerde bulunmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Kendi yetiştirdiği zabit, mühendis ve diğer personelleri yabancı iktisat piyasalarının merhametine terk eden anlayışın her zaman karşısında durduk. Geçmişimizde kabotaj hürriyetimizi kanıyla, canıyla, emeğiyle ve müzakere gücü ile kazanmış isek; bugünümüzde de dünya sularında en büyük filoya sahip ve kendi gemiadamını yurtiçi ve yurtdışına istihdam eden bir ülke olma idealini taşıyan nesiller yer almalıdır. Bu idealin tüm kurumlarca benimsenmesi ve ilgili adımların korkusuzca atılması gerekmektedir. Denizcilik tarihimize dönüp baktığımızda bunu gerçekleştirmiş ve yeniden gerçekleştirebilecek güce sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugün ihtiyacımız olan şey kendi gücümüze, kendi insanımıza inanmak ve onu yaşatmak arzusunu taşımaktır. Bu arzunun en güzel şeklini, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün TBMM V. Dönem 3.Yasama Yılını açış konuşmalarında görmekteyiz.

“Arkadaşlar, En güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmalıyız. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve bunu en kısa zamanda başarmalıyız. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin, hür, bağımsız, her zaman daha güçlü ve her zaman daha müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye bu kalkınmada; iki büyük güç kaynağına dayanmaktadır. Toprağımızın iklimi, zenginlikleri ve başlı başına bir varlık olan coğrafi durumu ve bir de, Türk Milletinin, silah kadar, makine de tutmaya yaraşan güçlü eli ve milli olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda, tarihin akışını değiştiren kahramanlıklar ortaya çıkaran yüksek sosyal benlik duygusu...”

Bu kapsamda; “Denizci Millet, Denizci Ülke” parolasını sözde değil özde düstur edinen TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak, Deniz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi ve denizciliğimizin gelişimine katkı sağlamış tüm şahsiyetlerini de minnetle yâd ediyoruz. Türk Denizciliğini hak ettiği yerlere taşımak adına tüm Denizci Mühendisleri, TMMOB GEMİMO örgütlülüğünde görmek dileğiyle milletimizin “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” nı kutlarız.

01 Temmuz 2019 / gemimo.org