TMMOB GEMİMO GENEL MERKEZİ AÇILIYOR

Denizcilik sektörünün öncü kurumlarından olan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 29.07.1960 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşunun 60. Yılında seminer ve eğitimlerin adresi olacak genel merkezinin açılışına tüm üyelerimiz ve sektör bileşenlerimiz davetlidir.

 

TMMOB' yi oluşturan ilk odalardan birisi olan Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, kurulduğu 1960 yılından bugüne, denizcilik sektöründe ülke ve toplum yararı doğrultusunda üretimin ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca mesleki alanlardaki yeni gelişmeleri tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi için mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla uluslararası ölçekte kongreler ve sempozyumlar düzenlemektir.

                       

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası genel olarak; Denizcilik Sektörünün geliştirilmesine yönelik oluşturulacak amaç ve hedefler ile uygulamaların bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmesi, sektörün planlanmasında, ülke sanayi sektörleri ile entegrasyonun ön planda tutulması, çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınmasını amaçlayan ve gerek mesleğinin gelişmesi gerekse üyelerinin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin sağlanması ve korunmasına yönelik etkinlik ve girişimlerde bulunmaktadır.

 

Bugün TMMOB örgütlülüğünün en önemli parçalarından birisi de 1500 kişiyi aşan üye sayısı ile TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'dır. GEMİMO örgütlülüğü, her zaman Denizcilik Endüstrisinin bilimsel ve teknik yönünü ön plana çıkartarak, ülkemiz denizcilik sektöründe yaşanan tüm gelişmelere ilişkin oluşturduğu politikaları, toplumun ortak yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplumun önüne seçenek olarak koyup, sosyal sorumluluk yaklaşımı ile çalışmalarına devam edecektir..

 

14 Ocak 2020 / gemimo.org