Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors

«Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors »

ERASMUS + KA2 - Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulama Değişimi

KA202 - Mesleki Eğitim ve Öğretim için Stratejik Ortaklıklar

      

 

 

Türkiye Ulusal Ajansı (www.ua.gov.tr) tarafından onaylanan ve Erasmus + Programı KA2 Mesleki Eğitim ve Öğretim için Stratejik Ortaklıklar (Mesleki Eğitim ve Öğretim) çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Denizciler ve Doktorlar için Deniz Sağlığı Eğitimleri - MariHEALTH” başlıklı proje, İnovasyonun Gelişimi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından koordine edilmektedir.

Bu projenin konsorsiyum üyeleri Glasgow-Birleşik Krallık'ta bulunan Strathclyde Üniversitesi, Köstence - Romanya'da bulunan Köstence Denizcilik Üniversitesi, Türkiye’den Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri OdasıOrka Bilişim ve son olarak Polonya’dan AP&A Limited kurum ve kuruluşlarından oluşmaktadır.

Denizcilik mesleğinin, içerdiği risklerin çeşitliliği ve denizdeki çalışma koşullarının sertliği nedeniyle, dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Gemi adamları, çalışma saatlerini ve geriye kalan dinlenme saatlerini de gemide geçirmek zorundadır. Bu gerçek, denizcilerin çalışma ve boş zamanlarında çeşitli tehlikelere ve risklere maruz kaldıklarını göstermektedir. Örneğin; kimyasal ve biyolojik maddelerden kaynaklanan tehditler, sert hava koşulları, fiziksel zorluklar, bir dizi farklı kritik operasyon, zorlu çalışma ortamından ve yetersiz sağlık koşullarından kaynaklanan tehlike ve risklerle birlikte makine operasyonları. Yukarıda listelenen riskler ve tehlikelerle ilgili olarak, özellikle sınırlı tıbbi ekipman, yetersiz tıbbi müdahale ve hizmet tasarrufu, denizde meydana gelebilecek olası kazalar için daha kritik bir niteliğe yol açabilir. Denizciler için optimal tıbbi koşulların sürdürülmesi, denizde daha emniyetli sefer yapılabilmesi için risklerin önlenmesinde doğrudan etkili olabilir. MariHEALTH projesi; denizcilere sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini yükselterek, deniz sağlığı alanı oluşturmada lider olmayı ve denizcilerin uluslararası statülerini arttıracak kriterlerin belirlenmesinde hayati bir rol oynamayı hedeflemektedir. Bu projenin hedefleri, ilgili iştiraklerin ilgi ve iş kapsamlarına dayanarak, aşağıda özetlenecek şekilde dikkatle seçilmiştir:

• Temel amaç, gemideki gelişmiş tıbbi müdahale uygulamalarına odaklanan denizciler ve deniz doktorları için web tabanlı e-öğrenme / eğitim platformu tasarlamaktır. Uzaktan eğitim programı sayesinde bu hedef, mevcut bilgi eksikliklerini giderecek, mevcut bilgileri güncelleyecek ve denizcilerin tıbbi müdahale gerektiren en zorlu durumlarda bile daha iyi performans göstermeleri için pratik becerilerini geliştirecektir. Bu bağlamda, denizcilere yönelik tıbbi eğitim modülleri, ilk yardım becerilerini ve bilgilerini geliştirmek ve dahası onları güncel tutmak için de geliştirilmiştir.

• Diğer hedeflerden biri de, denizcilerin ilk yardım becerilerini ve bilgilerini korumak için güncellenmiş temel düzey ilk yardım eğitim programı sağlanacaktır. Bu program, denizcilere temel hayat kurtarma tekniklerini uygulamaya koymaları ve acil durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

• Denizcilerin sağlık raporlarını düzenleyen doktorların denizcilikle ilgili bilgi boşluğunu gidermek için devam eden bir tıbbi eğitim programı tasarlamak ve deniz yaşamına özgü koşulları bildiğini gösteren bir sertifikayı doktorlara da kazandırmak proje hedeflerinden biri olarak listelenmiştir.

Yukarıda belirtilen amaç ve hedefleri yerine getirmek için, üç denizcilik üniversitesi, bir denizciler için sağlık raporu, eğitimi ve tıbbi desteği sağlayan kamu kurumu, BT işleri ile ilgilenmesi için bir araştırma geliştirme şirketi, bir uluslar arası çalışan denizcilere yönelik insan kaynakları acentesi, ve bir de yarı kamu özelliği taşıyan meslek örgütünden oluşan güçlü bir konsorsiyum kurulmuştur. Katılımcıların profili MariHEALTH projesi kapsamı ile güçlü ilişkiler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Katılımcılar nitelikli deniz öğretim üyeleri, denizcilerle çalışan doktorlar, araştırma ve geliştirme yazılım uzmanı, denizcilik sağlık düzenleme kurumları ve denizcilerle çalışan insan kaynakları uzmanlarıdır. Proje faaliyetleri, çıktıların yönetimi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını içermektedir. Düzenli toplantılar, basın bültenleri, sosyal medya yönetimi, MariHEALTH projesinde yürütülen temel faaliyetlerden biridir. Projenin beklenen sonuçları; gemideki hastalara kolayca tıbbi müdahale yapmak için denizcilerin tıbbi bilgi düzeyini mümkün olduğunca artırmak, e-eğitim kursları (web tabanlı e-öğrenme / eğitim platformu) geliştirmek, denizcilerin ve deniz doktorlarının tıbbi bilincini geliştirmek, teorik tıbbi bilgiyi yüksek kaliteli uygulama eğitimine dönüştürmek ve deniz doktorlarının gemi çalışma ortamı ile denize özgü yaralanmalar, hastalıklar ve hastalıklarla ilgili bilgi düzeyini artırmak için cep telefonu uygulaması tasarlamaktır.

Projelerin öngörülen etkileri, web tabanlı e-öğrenme / eğitim platformu altında benzersiz bir çevrimiçi eğitim kursu modüllerinin oluşturulması ve denizcilerin ve deniz doktorlarının tıbbi bilgi performansının MariHEALTH projesi ile değerlendirilebilmesidir. Projelerin potansiyel uzun faydaları, Avrupa deniz taşımacılığı operatörleri tarafından eğitim programının tanınması, sadece denizcilerin sağlık bilincini yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda denizcilerle çalışan sağlık personeli ve doktorlarının eğitilmesine son derece katkıda bulunacaktır. Proje, doktorlar ve denizciler için eğitim modüllerinde bir iyileştirme sunduğundan, ilk benzersiz uluslararası web tabanlı e-öğrenme platformu ve mobil akıllı telefon uygulaması olabilir. Proje 24 ayda (2020-2022) tamamlanacaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgiyi proje web sitesinden edinebilirsiniz:

www.marihealthproject.eu

Bizi sosyal medyada takip edin:

FACEBOOK        /marihealthproject

MariHEALTH Project Group (https://www.linkedin.com/groups/13820714/)

TWITTER          @marihealthproject

INSTAGRAM      /marihealthproject

#ErasmusPlus #ulusalajans #euproject #marihealth #wellbeing #healthcare #firstaid #medicalaid #medicalcare #seafarer #mariner #doctor #maritime #shipping #elearning #webbasedcourses #3dvideos 

09 Mart 2020 / gemimo.org