TMMOB Örgütlülüğüne Teşekkür

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi ile büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istendi, yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetti, binlerce yurttaşımız da yaralandı.

Darbe girişimi ardından OHAL ilan edilerek Meclis devre dışı bırakıldı. Hukuk askıya alındı. Rejimin daha da otoriterleşmesinin yolu açıldı.

İçerisinden geçtiğimiz bu sürecin ağır koşullarına ve tepkilere rağmen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı ısrarla TBMM gündemine alındı.

Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 28 Temmuz 2016 tarihli Meclis Genel Kurul toplantısında tamamlanmış ve kabul edilmiştir. 

Tasarı aşamasında da ısrarla belirttiğimiz üzere bu yasa ülkemiz ve halkımızın ihtiyaçlarını değil yabancı sermayenin çıkarlarını korumaktadır.

Tasarının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündemine getirilmesi ile müdahil olduğumuz süreçte muhalefet milletvekilleri ile birlikte ifade ettiğimiz görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamış ve tasarı geldiği haliyle Komisyondan geçmişti.

Tasarının yasalaşması halinde ülkemizi, halkımızı, meslektaşlarımızı ve meslek alanlarımızı bekleyen tehlikeleri şimdiye kadar yaptığımız açıklamalar ve yürüttüğümüz eylem programı ile kamuoyunun dikkatine sunarak tasarının geri çekilmesi için yoğun bir mücadele verdik.

Örgütümüzün bütün birimleri ile yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde, yasa bütünüyle geri çekilmese de:

  • Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü temsilcilerinin kurul üyesi olarak Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantılarına davet edilmesi sağlanmış,
  • Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınmış,
  • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara çalışma izni muafiyeti tanınmak istenmesi engellenmiş,
  • Yabancı mühendis ve mimarların yalnızca proje bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği hükmü getirilmiş,
  • Akademik yeterlilik istenmemesi uygulaması yabancı firmaların tek başına ya da yerli ortaklarıyla taahhüt ettikleri işlerde bu işe münhasır olmak kaydıyla sınırlı tutulmuş,
  • TMMOB’nin yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.

Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceği için yürüttüğümüz bu mücadeleyi birlikte sırtladığımız örgütlü üyelerimize, örgütümüzün emekçilerine, Odalarımızın her kademesinde görev yapan tüm yöneticilerimize,  İl/İlçe Koordinasyon Kurulu sekreterlerimize, bizlere gönüldaşlık eden muhalefet partilerinin milletvekillerine, sesimizi duyuran basın yayın emekçilerine, bizlerle dayanışan tüm TMMOB dostlarına Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Birliğimiz yasanın uygulanması ve uygulama süreçlerine ilişkin ikincil mevzuatların hazırlanması aşamalarında da aklın ve bilimin rehberliğinde kamu yararını esas alarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

Emin KORAMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

29 Temmuz 2016 / gemimo.org