TMMOB GEMİMO İŞKUR Protokol

07 Nisan 2016 tarihinde saat 13:30 da IMEAK Deniz Ticaret Odası’nda İŞKUR yetkililerince sektörü bilgilendirme toplantısı yapılarak programın işleyişi konusunda bir sunum gerçekleştirilecek ve sunuma müteakip öğrencilerin Uzakyol gemi ve atölye stajlarıyla ilgili sorunlara çözüm sunmak üzere ortak bir protokol imzalanacaktır.

Konu ile ilgili detaylar aşağıda tarafınıza iletilmiştir.

Değerli Sektör temsilcileri

Denizcilik eğitimi veren fakülte ve yüksekokul sayılarının her geçen gün hızla artması staj ve istihdam sorununu da beraberinde getirmektedir. Sektörümüze hizmet veren denizcilik firmaları ilgili denizcilik bölümlerinde okuyan gemi Makineleri işletme Mühendisleri ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendislerinin Uzakyol stajlarının yapılması konusunda çok büyük gayret göstermektedir. Ancak, artan staj talebi doğal olarak şirketler üzerinde de büyük mali yük oluşturmaktadır.

Gemi makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak sektörün staj sorununa çözüm bulabilmek amacıyla İŞKUR ile ön görüşmeler yapılmış ve çözüm yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bilindiği gibi İŞKUR’un hayata geçirdiği “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI” işsizliğin azaltılmasına yönelik bir program olup aynı zamanda Ön lisans dahil üniversite öğrencilerinin staj süreçlerini de kapsamaktadır.

Programın amaç, koşul ve imkânları kısaca özetlemek gerekirse

· Program, Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini,  mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

· İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler, dernekler, vakıfları meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları vb. faydalanabilmektedir.

· İŞKUR olarak katılımcıya(stajyere) günlük 50 TL cep harçlığı (aylık net asgari ücret 1.300 TL düzeyinde) İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödemektedir.

· Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek şartıyla imalat sanayinde ise 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay  sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

· İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı kadar vergi matrahından düşülebilmektedir. Bu programa 20 işgünü katılan bir katılımcıya İŞKUR 1300 TL ödemektedir. Eğer şirket yemek, yolculuk vs. gibi 820 TL ye kadar olan masrafını da  dolaylı olarak şirkete ödemektedir. Bu sayede şirket üzerinden kişi başı 2100 TL  ye kadarlık mali yük azalabilmektedir.

· Bu program sadece denize çıkan personeli kapsamamakta, kara personelinin istihdamını da kapsamaktadır. Program kapsamında belirli süre karada bu programda çalışan bir personelin daha sonra deniz hizmetine yönlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda gemiye çıkacak personelin program kapsamında şirketin politikaları kapsamında bir eğitimden geçirilerek gemiye gönderilmesi durumunda şirketler için ilave bir külfet oluşmamaktadır.

· Programın başarılı sayılabilmesi için İŞBAŞI eğitim programından sonra personelin en az %20sini  minimum 2 ay  süreyle kendi işyerinde yada yönlendirdiği bir başka kurumda işe yerleştirmesi yeterli görülmektedir. Yani illa kendisinin istihdam etmesi istenmemektedir.

· Çalışan sayısı 2 ile 10 arasında ise 1 katılımcı11 ve üzerinde ise çalışan sayısının 1/10’u oranında katılımcı alınabilir. (50 çalışan varsa 5 kişi)

· % 50 istihdam taahhüdü verilmesi halinde çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edilebilir. (100 çalışan varsa 30 kişi)

· Program en fazla 320 gün düzenlenebilir. Program süresi il müdürlüğü ile işveren tarafından kararlaştırılabilir.

· Atölye stajları kapsamında bir başvuru olduğunda öğrenciler başvurabilmektedir. Bu durumda, öğrenciler istihdam edilemese bile firmanın program şartları gereği başka bir şahsı belirlenen süre içerisinde  istihdam etmesi yeterli görülmektedir. Bu durum hem şirketlerin üzerindeki yükü almakta hemde öğrencilerin staj yaparken ailelerine ilave yük bindirmemiş olmaktadırlar.

Bu kapsamda, 7 Nisan 2016 tarihinde 13.30 da IMEAK Deniz Ticaret Odası’nda İŞKUR yetkililerince sektörü bilgilendirme toplantısı yapılarak programın işleyişi konusunda bir sunum gerçekleştirilecek ve sunuma müteakip öğrencilerin uzakyol gemi  ve atölye stajlarıyla ilgili sorunlara çözüm sunmak üzere ortak bir protokol imzalanacaktır.

04 Nisan 2016 / gemimo.org