38.Olağan Genel Kurul Seçimi Delege Askı List. Duyurusu

Sayın Üyemiz ;

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasının 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı ;

12 Mart 2016 - Seçim 13 Mart 2016 tarihinde  ,İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde;

Genel Kurul Toplantısı19-Mart 2016 -Seçim 20 Mart 2016 tarihleri arasında

Gündüz Aybay Denizcilik Merkezinde yapılacaktır.

Bu bağlamda seçim delege listesi ;

05 Mart 2016 Cumartesi saat : 08:00 ile   07 Mart 2016 Pazartesi günü saat 17:00 e kadar

Gündüz Aybay Denizcilik Merkezinde askıya çıkacaktır

Bilgilerinde yanlışlık veya bilgileri eksiklik olan üyelerimiz oy kullanamayacağı için askı süresi içerisinde bilgilerini kontrol edip ,

 herhangi bir yanlışlık veya eksik bilgi  var ise itirazların yapılması gerekmektedir.

Konu hakkında göstereceğiniz hassasiyete teşekkür ederiz..

Saygılarımızla  

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

03 Mart 2016 / gemimo.org