10 Ekim 2015 Olağanüstü Genel Kurul Üyelerimize Teşekkür

Sayın Üyelerimiz ;

10.10.2015  Tarihinde Ana yönetmelik dışında kalan eksik yönetmeliklerin çıkartılabilmesi ve revize edilebilmesi için Tmmob Gemimo Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi adına gerçekleştirilen; 

(Odamıza katılan TMMOB’a üye olan  DUİM (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü) mezunları için hazırlanan yönetmeliği SMM yönetmeliğine eklenmesi, Oda , Şube ve Temsilcilik yönetmeliği, Mali işler Bütçe yönetmeliği, NOx yönetmeliği, Öğrenci üye yönetmeliği, Asgari ücret yönetmeliği ,Çalışma ve Meslek Komisyonları yönetmeliklerinin hazırlanması, revize edilmesi,Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması konusunda GEMİMO oda yönetim kurulu üyelerine tam yetki oy çoğunluğu verilerek kabul edilen )

Olağan Üstü Genel Kurulumuza katılımlarınız ile vermiş olduğunuz destek için, siz değerlerli üyelerimize ve katılımcılara teşekkürlerimizi iletiyoruz 

Saygılarımızla

TMMOB (GEMİMO)Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

14 Ekim 2015 / gemimo.org