Olağanüstü Genel Kurul

Sayın ÜYELERİMİZ ;

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasının ;

10 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı kararları doğrultusunda,Tmmob Gemimo’ nun ana yönetmelik dışında kalan, yönetmeliklerinin revize edilmesi, yeni yönetmeliklerin hazırlanması ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleneceği kararı alınmıştır.

Tmmob Gemimo Yönetim Kurulunun konu hakkında yetkilendirilmesi adına; ilk toplantı 03 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 14:00 te Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Cafer Ağa Mah. Damga Sokak Sok. İffet Gülhan İş Merkezi 9/7 Kat 3 Kadıköy İst. Adresinde yapılmış olup, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle İkinci Olağanüstü (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı ; 10 Ekim 2015 cumartesi günü saat 14 :00 te yine Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Cafer Ağa Mah. Damga Sokak Sok. İffet Gülhan iş Merkezi 9/7 Kat 3 Kadıköy İst.adresinde aşağıda ki gündemle toplanacağı tarafınıza bildirilmiştir.

Olağan Üstü Genel Kurulumuza katılım sağlamanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM
1- Açılış
2- Başkanlık Divan Seçimi
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Konukların Konuşması
5- Ana yönetmelik dışında kalan eksik yönetmeliklerin çıkartılabilmesi ve revize edilebilmesi adına
TMMOB Gemimo Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
Odamıza katılan (TMMOB Gemimo’ ya üye olan DUİM mezunları için )Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği Bölümü hakkında hazırlanan yönetmeliğin onaylanması
Oda, Şube Ve Temsilcilik Yönetmeliği
Mali İşler ve Bütçe Yönetmeliği
NOX Yönetmeliği
Öğrenci Üye Yönetmeliği
Çalışma ve Meslek Komisyonları Yönetmeliği
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış
Saygılarımızla

TMMOB Gemi Makineleri
İşletme Mühendisleri Odası
09 Ekim 2015 / gemimo.org