Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teknoloji Kongresi

Kılavuzluk/Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi  23 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecektir.

Daha Detaylı Bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz ;

www.kilavuzlukkongresi.org 

Bildiri Özeti

Bildiri özetleri en fazla 400 kelime olmalı ve içeriğinde amaç, yöntem, bulgular, sonuçlardan oluşmalıdır.

Bildiri özetleri, çalışmanın başlığı, yazar/yazarların ad ve soyadı, e-posta adresleri ve çalıştığı kurum bilgileri ile 5 adet anahtar kelimeden oluşmalıdır.

Word dokümanında 12 punto Times New Roman karakterinde hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri en geç 24 Temmuz 2015 tarihine kadar kilavuzlukkongresi2015@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Kabul edilen bildiri özetleri, 21 Ağustos 2015 tarihinde yazarlara bildirilir. Kabul edilen bildirilere ait genişletilmiş özetler aşağıdaki şekilde hazırlanır.

Genişletilmiş Özet

Genişletilmiş özetler tek satır aralıklı, Cambira 12 karakterinde, 5 sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenmleridir.

Genişletilmiş özet; çalımanın adı, yazar adı, soyadı, bildiri özeti, anahtar kelimeler, giriş, meteodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri ile kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.

Çalışma metni içerisinde atıflar sırasıyla [1] şekilnde yapılmalıdır.

Metin içerisindeki Tablo adları tablo üstünde, Şekil adları ise şekil altında numaralandırılarak bildirilmelidir. Her tablo ve şekile metin içerisinde atıf yapılarak açıklanmalıdır.

Kaynaklar bölümünde her kaynak metin içerisinde yapılan numaralandırmaya uygun olarak sıralanmalıdır.

Detaylı bilgi için; www.jemsjournal.org sitesini ziyaret ediniz.

Genişletilmiş özetler en geç 23 Eylül 2015 tarihine kadar kilavuzlukkongresi2015@gmail.com adresine gönderilmelidir.

En İyi Bildiri Ödülü
Kongremizde akademik büyüklere saygı kapsamında Prof. Dr. Necmettin AKTEN anısına kongrede sunulan en iyi bildiriye 1000 Euro ödül verilecektir.

JEMS Akademik Dergisi
Kongrede sunulan bildiriler arasında akademik kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Journal of ETA Maritime Science dergisinde yayınlanma potansiyeli olan bildiriler belirlenecektir. Bu bildiriler yazarları tarafından www.jemsjournal.org web sitesinden dergi hakem değerlendirmesi maçıyla çevrimiçi olarak sisteme yüklenecektir.

09 Temmuz 2015 / gemimo.org