Basın ve Kamu Oyuna Duyuru

Denizcilik sektöründeki herkes bilir ki ;

Ülkemizde denizciliğin gelişmesi yıllardır anlaşılmaz biçimde engellemektedir. Devlet kademelerinde denizcilik, inşaat ve turizm sektörünün alt bölümü gibi davranılması yıllardır biz denizcilerin aşmakta ve anlamakta zorlandığı bir durumdur.

Son zamanlarda denizci kökenli yöneticilerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda sorumluluk almaları ile yavaş yavaş aşılmaya başlanmış ve gün geçtikçe başarılı uygulamaları ile sektör ile bakanlığın uyumu sağlanmaya başlanmıştı. Bu olayın baş mimarlarından biri

Sayın Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka olduğu bizzat, Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından değişik vesilelerle dile getirilmiş olmasına ve Dünya siyasetinin ve   ekonomisinin yeniden şekillendiği günümüzde,Bütün ülkelerin Denizcilik sektörünü stratejik bir sektör olarak ele alıp gelişmesi için azami çaba sarf ederken tökezlenmekte olan ülkemiz Denizciliğinin gelişmesi için doğru işler yapılmasına vesile olan  bu kadar başarılı bir bürokratın sebepsiz ve anlamsız biçimde görevden alınması şaşkınlık ve şüphe ile karşılanmıştır.

Yıllardır denizcilikten anlamayan yöneticilerin karar ve uygulamalarından zarar görmüş sektörün şimdiki endişesi odur ki ;  tüm dünyanın geliştirmeye uğraştığı denizciliğin ülkemizde kalitesinin düşürülüp geriletilmesi amacıyla denizcilikten anlamayan yöneticilerin tekrardan bakanlık bünyesinde görevlendirilmesidir.

Bu sebeple; Sayın Suat Hayri Aka’nın görevden alınma sebebinin kamuoyuna açıklanması beklenmektedir, yoksa ayni siyasi parti iktidarında sadece bakan değişikliğinin bu denli köklü değişikliğe uğratılması dedikoduları da beraberinde getirmektedir.

Mevcut İktidar değişmediğine göre değişen nedir. 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu 

09 Haziran 2014 / gemimo.org