2017 Bilirkişi Eğitimi


Değerli Üyemiz ;

TC Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.

Kesin kayıt yaptırmak isteyen üyelerimiz ve üye dışındaki kişilerin bilgi@gemimo.org adresine ön bilgi vermeleri önemle rica olunur.

Açılacak gruplarda kontenjan sınırı bulunmaktadır · Kesin kayıt için TMMOB GEMİMO ofisine gerekli evraklarla gelmek gerekmektedir · Online kayıt yapılmamaktadır ·

Program Önkoşulu

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

Program Süresi

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu genelge gereği, bilirkişilik yapacak kişilerin «Bilirkişilik Temel Eğitimi» alması şartı mevcuttur. Konu eğitim 24 saat olup, 18 saati teorik, 6 saati pratik eğitim olarak planlanmıştır.

Çeşitli üniversitelerin kadrosunda görev alan ve akademik kariyer sahibi konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimin kapsamı :

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu

Diplomanın aslı ve fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında makbuz karşılığı da  yapılabilir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.

Eğitim üye ve üye dışına açıktır.

Eğitim ücreti üye için : 600.00 TL -

TMMOB GEMİMO’ya Üye olmayan katılımcılar için: 750.00 TL

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Rıhtım Kadıköy Şb

1025 – 4357272

TR71 0006 4000 0011 0254 3572 72

Eğitim yeri ve Adresi : TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

 Gündüz AYBAY Denizcilik Merkezi ,Albay Faik Sözdener Cd.Caferağa Mah.Damga Sk.9/7 Kat:3 Kadıköy – İstanbul

Eğitim Tarihi:11-12 -18-19 Kasım 2017

Katılım Belgelerinin Dağıtımı

1·) Belgeler, Kadıköy’de bulunan TMMOB GEMİMO ofisimizde ilgili eğitimin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş gününde katılımcıların bizzat kendilerine imza karşılığı dağıtılacaktır.

2·) Belgelerini kendileri almaya gelemeyecek katılımcıların belgelerini alabilmeleri için noterden üçüncü kişiler adına vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir.

3·) Ancak birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, kardeş ya da çocuk) katılımcının düzenleyeceği vekaletname dilekçesine ekleyeceği nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılımcıların belgelerini alabilir.

Saygılarımızla  

  11  Kasım 2017 12 Kasım 2017 18  Kasım 2017 19 Kasım 2017
  TEORİK EĞİTİM TEORİK EĞİTİM TEORİK EĞİTİM UYGULAMA EĞİTİMİ
09:00-09:50 Giriş Türk yargı teşkilatı Yargısal faaliyet içinde yer alan sujeler Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu Bilirkişi İncelemesinin Yapılması UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
10:00-10:50 Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu Bilirkişi İncelemesinin Yapılması Örnek Olayların Sunulması
11:00-11:50 İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar Bilirkişinin denetimi ve sorumluluğu Oy ve Görüşün Sunulması İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
Öğle arası        
13:00-13:50 Bilirkişinin nitelikleri Bilirkişiliğe başvuru, sicil ve listeye kayıt Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu Oy ve Görüşün Sunulması Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
14:00-14:50 Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri ile etik ilkeler Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu Oy ve Görüşün Sunulması Genel Değerlendirme
15:00-15:50 Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri ile etik ilkeler Bilirkişinin Görevlendirilmesi Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi Eğitim Değerlendirme Anketi

KAYIT FORMU

25 Ekim 2017 / gemimo.org