III. Öğrenci Kurultayı'nda Plaket Sunumu

III. Öğrenci Kurultayı'nda panel moderatörlüğünü üstelenen oda yönetim kurulu saymanımız Müh. A. Yaşar Canca'ya İTÜ DF Dekanı Prof. Dr. Nil Güler tarafından yapılan plaket sunumu

10 Mart 2014 / gemimo.org