MARPOL EK VI Kapsamında Yürürlüğe Giren Yeni Emisyon Kurallarının (EU MRV ve IMO DCS Bağlamında) Denizcilik Sektörüne Yakın ve Uzak Vadede Etkileri”Semineri

Prof Dr. Adnan Parlak’ın yazmış olduğu ve ekte detaylarına ulaşabileceğiniz, “Enerji Verimliliği” ile ilgili kitabın tanıtımı ve imza günü  20 Şubat 2017 Salı -saat 16:00’da Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi – Kadıköy’de gerçekleşecektir.

 

Ayrıca ,TMMOB  Gemi makineleri İşletme Mühendisleri Odası tarafından organize edilen ve Prof.Dr. Adnan PARLAK tarafından sunulacak “MARPOL EK VI Kapsamında Yürürlüğe Giren Yeni Emisyon Kurallarının (EU MRV ve IMO DCS Bağlamında) Denizcilik Sektörüne Yakın ve Uzak Vadede Etkileri” başlıklı seminer ile denizcilik sektörünün karşılaşacağı sorunlar ve çözüm yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Seminerin ana başlıkları şunlar olacaktır;

·         MARPOL EK VI ve Emisyonlar

·         IMO Kirletici Emisyon Düşürme Stratejisi

·         EU MRV ve IMO DCS ile CO2 Raporlama neyin habercisidir?

·         Teknik ve Operasyonel Düzenlemeler

·         Gemilerin Verimlilik sınıflandırması ne anlama gelmektedir?

·         Rightship EVDI sınıflandırmasına göre yeni gemi seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?

·         Emisyon borsası ve yakıt vergilendirme şirketleri nasıl etkileyecektir?

·         Verimlilik sınıflandırması yapılmış gemilerde yakıt vergilendirmenin ekonomik boyutu ne olacaktır?

·         Şirket bünyesinde yeniden yapılandırma gerekleri ve zabit yeterliliklerinin iyileştirilmesi zorunluluğu

·         Yakın gelecekte yeni gemiler IMO Emisyon Azaltma Stratejisine göre alternatif yakıt uygulamasına geçmeli mi?

Göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

LCV : bilgi@gemimo.org

Tel: +90216 348 81 13/3488144

14 Şubat 2018 / gemimo.org