TMMOB GEMİMO 39.Dönem Olağan GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ

Değerli Üyelerimiz;

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasının 39. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle; 10 Mart  2018 cumartesi  saat 11:00 de -  Seçim 11 Mart  2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Caddesi Damga Sok. İffet Gülhan İş Merkezi No:9 Kat:3 D:7’de  Kadıköy İstanbul adresinde,

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17-Mart  2018 Cumartesi günü  saat : 11 :00 de -  Seçim 18 Mart 2018 Pazar günü 09.00 - 17.00 saatleri Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Caddesi Damga Sok. İffet Gülhan İş Merkezi No:9 Kat:3 D:7’de  Kadıköy İstanbul adresinde yapılacağını bilgilerinize iletiriz.

GÜNDEM

1.    Açılış

2.    Başkanlık Divanı seçimi,

3.    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4.    Açılış konuşması,

5.    Konukların konuşması,

6.    38.Dönem Çalışma raporunun okunması ve değerlendirilmesi,

7.    Mali ve Denetim Raporunun okunması,

8.    Yönetim ve Denetleme Kurulunun aklanması,

9.    2018-2020 bütçe tasarılarının görüşülmesi,

10.  Oda Adının değiştirilmesi ile ilgili yetki alınması

11.  Adayların belirlenmesi ve ilan edilmesi

12.  Dilek ve temenniler.

13.  Kapanış

 

Bu bağlamda seçim üye/delege listesi ;

03 Mart 2018 Cumartesi saat : 08:00 ile   05 Mart 2018 Pazartesi günü saat 17:00 e kadar

Gündüz Aybay Denizcilik Merkezinde askıya çıkacaktır.

Bilgilerinde yanlışlık veya bilgileri eksiklik olan üyelerimiz oy kullanamayacağı için askı süresi içerisinde bilgilerini kontrol edip,  herhangi bir yanlışlık veya eksik bilgi  var ise itirazların yapılması gerekmektedir.

Konu hakkında göstereceğiniz hassasiyete teşekkür ederiz.

Saygılarımızla 

TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu 

                                                                                                                     

 

                                                                                                         

01 Mart 2018 / gemimo.org