39.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz;


TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasının 39.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle;

10 Mart 2018 cumartesi saat 11:00 de - Seçim 11 Mart 2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Caferağa Mah.Albay Faik Sözdener Cad. Damga Sok. İffet Gülhan İş Merkezi No:9 Kat:3 D:7’de Kadıköy İstanbul adresinde yapılması planlanmıştı

ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığından ;

 

39.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 17-Mart 2018 Cumartesi günü saat : 11 :00 de - Seçim 18 Mart 2018 Pazar günü 09.00 - 17.00 saatleri Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. Damga Sok. İffet Gülhan İş Merkezi No:9 Kat:3 D:7’de Kadıköy İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacağını bilgilerinize iletiriz.


Saygılarımızla 
TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM
1. Açılış 
2. Başkanlık Divanı seçimi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Açılış konuşması,
5. Konukların konuşması,
6. 38.Dönem Çalışma raporunun okunması ve değerlendirilmesi,

7. Mali ve Denetim Raporunun okunması,

8. Yönetim ve Denetleme Kurulunun aklanması,

9. 2018-2020 bütçe tasarılarının görüşülmesi,

10. Oda Adının değiştirilmesi ile ilgili yetki alınması

11. Adayların belirlenmesi ve ilan edilmesi

12. Dilek ve temenniler.

13. Kapanış

 

12 Mart 2018 / gemimo.org