TMMOB GEMİMO IV. ÖĞRENCİ KURULTAYI

TMMOB GEMİMO IV. ÖĞRENCİ KURULTAYI

“GEMİMO DENİZCİ ÖĞRENCİLERİ BİRARAYA GETİRİYOR”

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası önderliğinde, dört farklı il ve altı üniversiteden 200’ e yakın “Denizci Öğrenci” yi biraraya getirecek olan IV. Öğrenci Kurultayı Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Tuzla Deniz Yerleşkesinde gerçekleştirecektir.

Dünyanın ve Türkiye’nin hızla bir dönüşümden geçtiği, insansız gemilerin konuşulduğu ve üniversitelerde verilen eğitimin yeniden yapılandırılmasının gerektiği bir dönemde düzenlediğimiz IV. öğrenci kurultayımız; mesleki örgütlenmenin öneminin, denizcilik eğitimdeki dönüşümün, denizcilikte kariyer planlamasının, genel anlamıyla mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin dayanışmasını sağlamak ve sektöre kendi seslerini iletebilmek için de bir fırsat teşkil edecektir.

Kurultayda, Türkiye’de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve/veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans eğitimi veren toplam 6 üniversitenin öğrencileri biraraya gelecektir. Tüm bu üniversitelerde mezun olacak genç mühendislerin yegâne ve tek meslek odası olan GEMİMO, mesleki örgütlenmenin önemini anlatmaya, mesleki dayanışmayı oluşturmaya, farkındalık yaratmaya ve mesleki sorumluluk bilincini aşılamaya çalışmaktadır. Bu amaçla düzenlenecek olan IV. Öğrenci kurultayımız, 6 üniversiteden toplam 200’e yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Kurultayın ilk gününde her üniversiteyi temsilen 18'er öğrenci aşağıda sıralanan 6 tema ile ilgili çalıştaylara katılarak, sorunlarını ortaya koyacak, mevcut durum tespiti yaparak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sunacaktır. Yapılacak çalıştayda sunulacak bildirilerin ana temaları şunlar olacaktır:

  1. Deniz Stajı Sorunları ve Öneriler
  2. Denizcilikte Mesleki Örgütlenmenin Önemi,
  3. Denizcilikte Kariyer Planlaması,
  4. Denizcilik Öğrencilerinin Beklentileri
  5. Denizcilik Eğitiminde Dönüşüm
  6. Girişimcilik ve İş Kurma

TMMOB GEMİMO IV. Öğrenci Kurultayı’nın ikinci gününde sektörel katılımlarla devam edecek olan program, 20 Nisan 2018 saat 09:30 ‘da İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak olup, açılış konuşmalarının ardından, Sektör Temsilcilerinin değerli sunumları ve Öğrenci Çalıştay sonuç raporlarının sunumlarıyla sonlandırılacaktır.

 

GEMİMO Sosyal Medya Hesapları:

 

tmmob_gemimo

 

GEMIMO

 

tmmob_gemimo

 

GEMİMO

 

 

www.gemimo.org

         
 

 

06 Nisan 2018 / gemimo.org