Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sayın Üyemiz,

Yönetmelik taslağına ekli linkten ulaşabilirsiniz;
https://drive.google.com/file/d/0BwVDhRMJk-hgc1hmeXFyTmFHMmM/view?usp=sharing 
 
İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 25032954-641.03.01 -E.48422 Sayı ve 08.06.2017 tarihli yazısı  İlgi yazı ile kurumumuza sorulan “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında paydaşlarımızın ve üyelerimizin ortak görüşlerinin oluşturulabilmesi amacıyla ekte bulunan taslağı inceleyerek oluşturduğunuz görüşlerinizi
03 Temmuz 2017 tarihine kadar bilgi@gemimo.org adresimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Seda TURHAN
TMMOB GEMİMO Genel Sekreteri

21 Haziran 2017 / gemimo.org