“Global Maritime Conference (GMC’21)” 18-19 Kasım 2021

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Strathclyde Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi ortaklığıyla dördüncüsü düzenlenecek olan “Global Maritime Conference (GMC’21)” bu yıl 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Uluslararası nitelikteki konferansın bu yılki ana temaları “Denizcilik Sektöründe Karbonsuzlaştırma” ve “Pandeminin  Denizcilik Eğitimi ve  Denizyolu  Taşımacılığına Etkileri”  olacaktır. Ayrıca, denizcilikte teknolojik yaklaşımlar, insan faktörü, yenilikçi tasarım ve buluşlar, denizde siber güvenlik, yeni deniz yakıtları ve verimlilik, gemi inşa, lojistik ve deniz ticareti ve hukuk, liman operasyonları,  deniz ulaştırma yönetiminde dijital yaklaşımlar vb. konularla ilgili bilimsel araştırmalar sunulacaktır.

Konferansta sunulan bildiriler arasında akademik kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, akademik olarak yayınlanmaya değer bulunan bildiriler tam metin olarak Clarivate Analytics tarafından yayımlanan “Web of Science (WOS)” kapsamındaki bilimsel atıf indeksi olan Emerging Sources Citation Index (ESCI)’de yer almaya hak kazanan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası tarafından yayınlanmakta olan Journal of ETA Maritime Science (JEMS) Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Denizcilik sektörümüzün  değerli paydaşlarının konferansımıza yapacağı katılımlardan dolayı, akademik, kurumsal ve sponsorluk desteklerinden dolayı, düzenleme kurulu olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunar, faydalı ve üretken bir konferans temennisi ile denizcilik kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 

 

22 Ocak 2021 / gemimo.org