ENSPEKTÖR EĞİTİMİ

BASIN BİLDİRİSİ

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) ve Türk Armatörler Birliği işbirliğiyle, 18.01.2023 tarihinde başlayıp 18.03.2023 tarihinde sona eren Enspektör Eğitim Programı düzenlenmiştir.

Türk deniz taşımacılığının küresel boyutta rekabet edebilme gücünü arttırabilmek ve dünya deniz taşımacılığında en etkin ve saygın bir konumda yer alabilmek için sektörün kilit çalışanları olan enspektörlerin nitelik açısından geliştirilmesinin amaçlandığı bu eğitimde aşağıdaki konu başlıkları konunun uzmanı eğitmenler öncülüğünde irdelenmiştir:

 • Enspektörün rolü ve sorumlulukları
 • IMO, ILO, Uluslararası Sözleşmeler ve Kodlar
 • Klas Kuruluşlarının Rolü ve Endüstri Kuruluşları
 • Bütçeler ve Maliyet Kontrolü
 • Kalite Güvencesi – Güvenlik, Emniyet, Sağlık ve Çevre
 • Raporlama ve Kayıt Tutma – Bilgi Teknolojisi
 • Gemi Performansının İzlenmesi
 • Kuru Havuzlama ve Onarımlar
 • Liman Devleti Kontrolü (Port State Control) + Inspections (Denetimler)
 • Alış, Satış, Devir ve Teslimat
 • Sertifikasyon ve Sörveyler
 • Korozyon Koruma ve Boya Sistemleri
 • Acil Müdahale – Deniz sigortaları ve Deniz Hukuku

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu eğitimde, ulusal ve uluslararası yeni gelişmeler tartışılmış, mesleki sorun ve eksiklerin giderilmesi için sinerji oluşturulmuştur. Bu eğitim doğrudan, denizcilik şirketlerinin planlı olmasına, enerji verimliliği yüksek gemiler işleterek kâr oranlarını ve çevresel duyarlılıklarının arttırmasına katkı sunacaktır.

Eğitime katılan tüm katılımcılara ve şirketlerine ve çok kıymetli eğitmenlere teşekkür ederiz.

Bu vesileyle, Türk denizciliğinin niteliğini arttırmaya devam edeceğimizi, eğitim programlarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

 

 

18 Mart 2023 / gemimo.org