Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma "Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri"

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 1 Şubat 2022 tarihinde 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği"nde TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri düzenleme konusunda yetkilendirilmiş olup, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu alınmıştır.

Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri

09 -14 Ocak  2023 tarihlerinde Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri düzenlenmektedir.

Seminer Tarihleri :  09 -10 – 11 – 12 – 13 -14 Ocak 2023

Saat                     :  09:00-17:30

Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri’ne kimler katılabilir?

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gemi söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri.

b) Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler

c). Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler

ç) A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste çalışmış olanlar.

Gaz ölçüm uzmanının yetki ve sorumlulukları

Gaz ölçüm uzmanı;

 

a) Gazdan arındırma belgesi düzenlemeden önce gerekli ölçümleri yapmakla,

b) Gemi ve su araçlarında bulunan kapalı veya tehlikeli mahallerde; can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla, ölçüm cihazları kullanarak bu mahallerin emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma için uygun olup olmadığını belirlemekle,

c) Diğer görevliler ile koordineli bir şekilde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli mahalde gaz ölçümünü yapmak ve yapılan ölçümle ilgili gerekli uyarıları yazılı olarak görevlilere bildirmekle,

ç) Gazdan arındırma belgesinde belirtilen tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kategorisine ait uyarı etiketlerinin söz konusu mahal girişine asıldığını kontrol etmekle,

d) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gazdan arındırma belgesi ile sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesini formatına uygun olarak düzenlemekle,

e) Düzenlemiş olduğu belgeleri ölçümün yapılmasını müteakip GAS programına yüklemekle ve bunların bir nüshasını gemi veya su aracının ya da tesisin idari sahasında bulunduğu liman başkanlığına sunmakla,

f) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini yaptırmak ve kayıtlarını tutmakla,

g) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini yapmakla,

ğ) Düzenlemiş olduğu ve gaz ölçüm destek personeli tarafından kendisine teslim edilen belgelerin bir nüshasını en az 5 yıl muhafaza etmek ve talep edildiğinde İdare veya liman başkanlığına ibraz etmekle,

h) İdare veya liman başkanlığı tarafından gaz ölçüm uzmanlığı sertifikasının kendisinden yazılı olarak istenmesi halinde söz konusu belgeyi İdareye veya liman başkanlığına iletmekle,

ı) Kapalı veya tehlikeli mahallerde işlem yapılması esnasında gaz konsantrasyonunun izlenerek, uygun limitler dahilinde muhafazasının sağlandığına ilişkin kontrolün gaz ölçüm destek personeli tarafından yapılacak ölçüm periyotlarını belirlemekle ve gaz ölçüm destek personeli tarafından yapılacak ölçümleri takip ve kontrol etmekle,

yetkili ve sorumludur.

Gaz Ölçüm Uzmanı olabilmenin aşamaları nelerdir ?

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası seminer sonrasında katılımcıları sınava tabii tutmadan Katılım Sertifikası verir.

Katılım sertifikasına sahip kişiler; T.C. UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından www.tkygm.gov.tr/index internet sitesinde ilan edilen sınava başvuruda bulunma hakkına sahip olurlar.

Sınavdan başarılı olan kişilerin listesi aynı internet sitesinde yayımlanır.

Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların tekrar gaz ölçüm uzmanı seminerine katılımı gereklidir.

Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi geçerlilik süresi nedir?

Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren 5 yıldır.

Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi sertifikasına sahip kişilerin yetkinliği nelerdir?

Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsar.

 

Eğitim Ücreti

GEMİMO Üyesi Olan Kişiler         6.000 TL

GEMİMO Üye Olmayan Kişiler      7.000 TL

BAŞVURU VE KAYIT

Tel       0 216 747 15 51

Mobile  0 501 336 59 53 

Mail     bilgi@gemimo.org  ;  seher.acar@gemimo.org

Adres  TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Genel Merkezi

Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak No 29 Golden Plaza C Blok K.3 D.6 Kozyatağı - İstanbul

e-posta ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Seminer başvuru formunuzu doldurup katılım için yeterli şartları sağladığınıza dair belgelerin GEMİMO'ya iletilmesi ardından inceleme yapılacak ve sonuç tarafınıza bildirilecektir. Sonucun olumlu olması sonrasında kesin kayıt alınacaktır. Başvuru Formu ektedir.

Eğitim ücretinin ödeneceği  Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Rıhtım Kadıköy Şb

1025 – 4357272

TR71 0006 4000 0011 0254 3572 72                 

T.M.M.O.B.GEMİ MAKİNALARI İŞLETME ODASI MÜH.

(Ödeme dekontunuz ile birlikte belgelerinizi ilk olarak mail yolu ile ulaştırabilir, orijinallerini kargo yolu veya elden teslim edebilirsiniz.)

Saygılarımızla

http://gemimo.org//Data/Uploads/files/GAZDAN%20ARINDIRMA%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%20BA%c5%9eVURU%202023%20DUYURU-1.pdf

http://gemimo.org//Data/Uploads/files/GAZDAN%20ARINDIRMA%20BA%c5%9eVURU%20FORMU%202.pdf

 

 

19 Aralık 2022 / gemimo.org