ENSPEKTÖR EĞİTİMİ

TMMOB GEMİMO ve TAB’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 18 Ocak 2023 tarihinde başlayıp , 18 Mart 2023 Tarihinde sona eren “Enspektör Eğitim Programı”nı tamamlayan katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Değerli meslektaşlarımız, Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılında öncelikle milli mücadelemizin öncüsü ve cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte kadını erkeği çoluğu, çocuğu tüm görünmez kahramanlarımızın emek ve çabalarını şükran ve saygı ile anarken, Milli Mücadele kahramanlarına layık olmak için tüm üyelerimizle ve TMMOB çatısı altındaki tüm meslek odaları (mühendisler,mimarlar ve şehir planlamacıları) ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin refahını yükseltmek için bilimin ve aklın ışığında, kamucu ve haktan yana yaklaşımlarımızla ve faaliyetlerimize 2023 yılında da devam edeceğiz. T.C Anayasasının 135. Maddesinde belirtilmiş olan kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütü kimliğimizi kurucu iradenin ihtiyaç duyduğu olaylara kamu hiyerarşisinin dışında bir bakışla değerlendirmeye ve fikirlerimizi söylemeye , fikirlerimizin peşinden koşmak için mücadeleye devam edeceğiz. Biliyoruz ki; Hakkın ,adaletin ve liyakatın egemen olduğu toplumların refah artışının teknik gelişmeden geçmektedir. ,teknik gelişmenin teknik insanlarla ve güçlü meslek örgütleri ile olabileceği gerçeğini tüm kesimlere anlatılmasına 2023 yılında da devam edeceğiz. Bundan sonra da T.C anayasası ve ilgili kanunların şemsiyesi altında mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını kanunlar çerçevesinde ve hakkaniyet ölçüsü dahilinde savunmaya devam edeceğiz. Geçmişteki faaliyetlerin devamı olarak 2023 yılında Gazdan arındırma eğitimi ile başlayıp, sektörde çalışmakta olan enspektörlerin eğitimi ile devam edecek olan bilgilendirme çalışmalarımız meslektaşlarımızı mesleki konularda bilgilendirecek faaliyetlerle devam edeceğiz. Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl yayın hayatının 10. yılını dolduran, ulusal ve uluslararası tanınmış birçok veri tabanında dizinlemeye devam eden odamız bilimsel yayın organı JEMS ile, bilginin ve bilimin ışığında aydınlık yarınlara ulaşma amacına emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Odamızın sahibi üyelerimizin olduğunu hatırlatır, Bu konuda meslektaşlarımızın odamıza ilgi ve alakaları hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalı ki örgütlü faaliyetler daima başarı sağlar. meslektaşlarımızın mesleki gelişmelerini ve Denizciliği tüm paydaşlara ve özellikle TMMOB çatısı altındaki diğer meslek oda ve örgütlerine daha iyi tanıtmak ve işbirliği olanaklarının artırılması için TMMOB Denizcilik çalışma gurubu çatısı altında yapılacak olan tüm etkinliklere ve denizciliğin her alanındaki faaliyetlerin de içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu bakışla tüm üyelerimizin yeni yılını kutlar fiziki ve mental sağlığımızın yerinde olduğu bir sene dilerim. Umut her zaman vardır. 31 Aralık 2022 A. Yaşar Canca

ENSPEKTÖR EĞİTİM DUYURUSU

TMMOB GEMİMO’nun amaçları içerisinde meslek alanıyla ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için ulusal, uluslararası veya şirket nezdinde, gerek zorunlu olan gerekse de ihtiyaç olarak görünen eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için eğitim programları düzenlemek de mevcuttur. Bu misyon ve teknik vizyon gereği ve görülen ihtiyaç üzerine, ülkemizin denizcilik işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve niteliği artırmak için, enspektör kavramının, enspektörün görev ve sorumluluklarının ve tüm güncel teknik detaylarının anlatılıp tartışılacağı ülkemizde daha önce gerçekleştirilmemiş ve ilk kez TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Türk Armatörler Birliği tarafından gerçekleştirilecek Enspektör Eğitim Programı düzenlenecektir

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma "Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri"

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 1 Şubat 2022 tarihinde 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği"nde TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri düzenleme konusunda yetkilendirilmiş olup, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu alınmıştır.

TMMOB DENİZCİLİK GRUBU “DENİZCİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI” PANELİ 08 ARALIK 2022

Gemi Mühendisleri haftası kapsamında, TMMOB Denizcilik Grubu olarak düzenlediğimiz “Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları” konulu panel, Prof.Dr. Ahmet TAŞDEMİR medaretörlüğünde 8 Aralık Perşembe günü saat 14:30 da gerçekleştirilecektir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Emin KORAMAZ Basın Açıkması

"TMMOB mesleki statümüzün korunması için mücadele ediyor"

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak alçak terör saldırısını lanetliyoruz!!

Ülke olarak yüreğimiz yanmıştır. Yaşadığımız üzüntü ve keder tarifsiz derinliktedir. İnsanlık suçu olan terörü lanetlemekle birlikte, acımasız, ahlaksız, vicdansız terör hareketlerinin asla başarıya ulaşamayacağı herkes tarafından bilinmelidir.

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI

GEMİMO VE GMO BİRLİKTELİĞİYLE 1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI KOKTEYLİ DÜZENLENECEKTİR.

"Uluslararası Denizci Kadınlar Günü" Yakamoz: Deniz ve Kadın Festivali

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) meclisi tarafından düzenlenen 32. Oturumda, 18 Mayıs günü her yıl “Uluslararası Denizci Kadınlar Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:00-18:00 arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi’nde (Tuzla), GEMİMO’nun geleneksel olarak düzenlediği “Yakamoz: Deniz ve Kadın Festivali” gerçekleştirilecektir.

TMMOB GEMİMO "10 MAYIS 2022 DENİZCİLİK PSİKOLOJİSİ SEMİNERİ "

Denizcilik Psikolojisi Derneği & TMMOB GEMİMO Semineri - 10 Mayıs 2022 13:30

ETKİNLİKLER

HABERLER & DUYURULAR


ENSPEKTÖR EĞİTİM DUYURUSU

TMMOB GEMİMO’nun amaçları içerisinde meslek alanıyla ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için ulusal, uluslararası veya şirket nezdinde, gerek zorunlu olan gerekse de ihtiyaç olarak görünen eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için eğitim programları düzenlemek de mevcuttur. Bu misyon ve teknik vizyon gereği ve görülen ihtiyaç üzerine, ülkemizin denizcilik işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve niteliği artırmak için, enspektör kavramının, enspektörün görev ve sorumluluklarının ve tüm güncel teknik detaylarının anlatılıp tartışılacağı ülkemizde daha önce gerçekleştirilmemiş ve ilk kez TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Türk Armatörler Birliği tarafından gerçekleştirilecek Enspektör Eğitim Programı düzenlenecektir

Devamı...


TMMOB DENİZCİLİK GRUBU “DENİZCİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI” PANELİ 08 ARALIK 2022

Gemi Mühendisleri haftası kapsamında, TMMOB Denizcilik Grubu olarak düzenlediğimiz “Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları” konulu panel, Prof.Dr. Ahmet TAŞDEMİR medaretörlüğünde 8 Aralık Perşembe günü saat 14:30 da gerçekleştirilecektir

Devamı...


1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI

GEMİMO VE GMO BİRLİKTELİĞİYLE 1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI KOKTEYLİ DÜZENLENECEKTİR.

Devamı...


TMMOB GEMİMO 40.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU

Devamı...