Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • YÖNETİM ORGANLARI
 • Yardımcı Organların Görevleri
 • Yardımcı Organların Görevleri

  1) Oda Koordinasyon Kurulu

  Oda'nın yönetim birimleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak aksaklıkları giderme önlemlerini araştırmak, Oda Yönetmeliklerinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesinde yönetime yardımcı olmak amacıyla kurulumuş bir kuruldur. Oda Koordinasyon Kurulu , TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi , Oda Yönetim Kurulu , Şube Yönetimlerinin asil üyeleri ile gerekli görüldüğünde Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarının asil üyelerinden oluşur. Koordinasyon Kurullarının çalışma yöntemi bir yönetmelikle belirlenir.

  2) Bilimsel Kurul

  Oda bilimsel kurulu meslek dallarındaki ana sorunlar ile sektörel bazdaki bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Oda bilimsel kurulu şube yönetim kurullarının kendi içlerinden seçeceği ikişer aday ile her şubenin üye sayısının %2 si oranında göstereceği adaylardan oluşur. Oda yönetim kurulu üyeleri bilimsel kurulun doğal üyeleridir.

  3) Yayın Kurulu

  4) Komisyonlar

  Oda yönetim kurulu çeşitli etkinliklerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli komisyonlar oluşturur. Komisyonlarda çalışacak kişileri yönetim kurulu seçer. Komisyonlar yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.