YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

 

Değerli meslektaşlarımız,

Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılında öncelikle milli mücadelemizin öncüsü ve cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte  kadını erkeği çoluğu, çocuğu tüm görünmez kahramanlarımızın emek ve çabalarını şükran ve saygı ile anarken, Milli Mücadele kahramanlarına   layık olmak için    tüm üyelerimizle ve TMMOB çatısı altındaki tüm meslek odaları (mühendisler,mimarlar ve şehir planlamacıları) ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin refahını yükseltmek için bilimin ve aklın ışığında,  kamucu ve haktan yana yaklaşımlarımızla ve  faaliyetlerimize 2023 yılında da devam edeceğiz.

T.C Anayasasının 135. Maddesinde belirtilmiş olan kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütü kimliğimizi kurucu iradenin ihtiyaç duyduğu olaylara  kamu hiyerarşisinin dışında bir bakışla değerlendirmeye ve fikirlerimizi söylemeye ,  fikirlerimizin peşinden koşmak için mücadeleye  devam edeceğiz.

Biliyoruz ki;

Hakkın ,adaletin ve liyakatın egemen olduğu toplumların refah artışının teknik gelişmeden geçmektedir. ,teknik gelişmenin teknik  insanlarla ve güçlü meslek örgütleri ile olabileceği  gerçeğini tüm kesimlere anlatılmasına 2023 yılında da devam edeceğiz.

Bundan sonra da T.C anayasası ve ilgili kanunların şemsiyesi altında mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını kanunlar  çerçevesinde ve hakkaniyet ölçüsü dahilinde savunmaya devam edeceğiz.

Geçmişteki faaliyetlerin devamı olarak   2023 yılında Gazdan arındırma eğitimi ile başlayıp, sektörde çalışmakta olan enspektörlerin eğitimi ile devam edecek olan bilgilendirme çalışmalarımız  meslektaşlarımızı mesleki konularda bilgilendirecek faaliyetlerle  devam edeceğiz. Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl yayın hayatının 10. yılını dolduran, ulusal ve uluslararası tanınmış birçok veri tabanında dizinlemeye devam eden odamız bilimsel yayın organı JEMS ile, bilginin ve bilimin ışığında aydınlık yarınlara ulaşma amacına emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Odamızın sahibi üyelerimizin olduğunu hatırlatır, Bu konuda meslektaşlarımızın odamıza ilgi ve alakaları hayati önem taşımaktadır.  Unutulmamalı ki örgütlü faaliyetler daima başarı sağlar.

meslektaşlarımızın mesleki gelişmelerini ve Denizciliği tüm paydaşlara ve özellikle TMMOB çatısı altındaki diğer meslek oda ve örgütlerine daha iyi tanıtmak ve işbirliği olanaklarının artırılması için TMMOB Denizcilik çalışma gurubu çatısı altında yapılacak olan tüm etkinliklere ve  denizciliğin her alanındaki faaliyetlerin de içerisinde olmaya devam edeceğiz.

Bu bakışla tüm üyelerimizin yeni yılını kutlar fiziki ve mental  sağlığımızın yerinde olduğu bir sene dilerim. Umut her zaman vardır.

31 Aralık 2022

A. Yaşar Canca

Yönetim Kurulu Başkanı

30 Aralık 2022 / gemimo.org