TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU 4 KASIM 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU 4 KASIM 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

4 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan TMMOB Eğitim Sempozyumu'nun Programı yayınlandı. Sempozyum TMMOB adına yapılacak açılış sunumunun ardından, dört oturumda mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacak. Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız.

 

Cumhuriyetin 100. Yılında
EĞİTİM SEMPOZYUMU
Mühendislik | Mimarlık | Şehir Planlama

Açılış Konuşmaları | 09.30 – 10.00

Nadir Avşaroğlu- Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Emin Koramaz- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Özel Oturum | 10.00-11.00

Oturum Başkanı: Yavuz Önen

Mühendislik, Mimarlık ve Planlama Eğitiminde 100 Yıllık Mevcut Durum Analizi

Baki Remzi Suiçmez- Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı


Ara 11.00 – 11.15


I. Oturum | 11.15 – 12.15

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitiminde Eğilimler ve Yeni Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Bülent Tanık

Mühendislik Eğitiminde Eğilimler ve Yeni Yaklaşımlar

Ahmet Koltuksuz (Prof. Dr.- İzmir Yaşar Üniversitesi)

Mimarlık-Planlama Eğitiminde Eğilimler ve Yeni Yaklaşımlar

Zeynep Eres Özdoğan (Doç. Dr.- İstanbul Teknik Üniversitesi)


Ara 12.15– 13.00


II. OTURUM | 13.00 – 14.00

Üniversite Sonrası Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi

Oturum Başkanı: Teoman Alptürk

Mühendis, Mimar, Şehir Plancılığında Meslek İçi Eğitim

Mehtap Ercan Bilgen (TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Öğrenme Merkezi Çalışma Grubu Başkanı)

Uzaktan Eğitim Neden ve Nasıl?

Gülin Onat Bayır (Dr. - Bilgisayar Mühendisleri Odası)


Ara 14.00– 14.15


III. OTURUM | 14.15 – 15.15

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitiminde Güncel Sorunlar

Oturum Başkanı: Kaya Güvenç

Mühendis, Mimar ve Şehir Planlama Eğitiminde Akreditasyon

Müfit Gülgeç (Prof. Dr.- Çankaya Üniversitesi)

Mühendislik Mimarlık Eğitiminin Nitelik Sorunları

Murat Bikçe (Prof. Dr.- İskenderun Teknik Üniversitesi)


Ara 15.15– 15.30


IV. OTURUM | 15.30 – 16.30

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Öğrencileri Sorguluyor

Oturum Başkanı: Mehmet Soğancı

TMMOB’ne bağlı Odaların Öğrenci Komisyonları

 

 

 

 

https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-egitim-sempozyumu-4-kasim-2023-tarihinde-gerceklestirilecek

 

 

18 Ekim 2023 / gemimo.org