CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLU OLSUN

 

CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLU OLSUN !

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin  100.yılında , Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük çabaları, azmi ve vizyonuyla kurup, kimseyi ayırmadan Türk gençliği diye tanımladığı gençlere emanet ettiği  Türkiye Cumhuriyeti'ni  gelecek kuşaklara tanıtıp aktarmayı görev bilmekteyiz.

 

Atatürk'ün bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti; 

kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her bireyini,  birinin  tebası  olmaktan kurtarıp,

insan onuruna yakışır yaşam süren bir birey olmalarını sağlayan bir ideali temsil eder. 

Her bireyine, her alanda fırsat eşitliği sağlayarak,  hakça bölüşümü ve egemenliğin kayıtsız şartız halk da olduğu  temel ilkesi  bizlere  günümüzde bile yaşama sevinci ve yüksek idealler kurmamızı, aydınlık yarınlara umutla bakmamızı sağlamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl sonra bile çok gençtir ve heyecanlıdır.

Bizler, 100 yıl önce kurulan bu büyük Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan  değerleini bilmeli ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmalıyız. 

Cumhuriyetimizi anlamak ve yaşatmak, ancak  akıl ve bilimin ışığında,  sorgulayan ve araştırmacı  eğitim, teknolojiyi üreten, sanat ve kültür alanlarında Türk kültürünü daha da geliştirerek olacağını biliyoruz.

 Cumhuriyetimizin her eserinde emeği olan ülkemizin Mühendis, Mimar ve Şehir Planlancılarının haklarını ve  hak  ettikleri  değerin verilmesinin önemini bir kere daha  kuvvetle vurgulamaktayız.

Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikimlerinin, bu değerleri  anlamayanlara talan ettirilmesine de şiddetle karşı olduğumuzu bilinmesini isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Ulu Önderin dediği gibi, Denizciliği milli ülkü olarak görüp,

 onu başarmak için tüm çabasıyla çalışan 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vizyonunu ve mücadelesini saygı ve minnetle  anarken , 

Cumhuriyetimize  nice aydınlık 100 yıllar dileriz.

Saygılarımızla,

 

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu

28 Ekim 2023 / gemimo.org