TMMOB GEMİMO Enspektör Eğitim Programı Sonuç Bildirisi

TMMOB GEMİMO Enspektör Eğitim Programı Sonuç Bildirisi
 
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), denizcilik sektöründeki ülke ve toplum yararı doğrultusunda üretimin ve kalitenin artırılmasını hedefleyen, üyelerin mesleki hak ve yetkilerini koruma amacı güden bir kuruluştur. Bu çerçevede, odanın amaçları doğrultusunda, Türk Armatörler Birliği (TAB) ile birlikte gerçekleştirilen Enspektör Eğitim Programı, sektördeki teknik personelin uluslararası standartlara uygun bir şekilde eğitilmesini sağlayarak, mesleki yetkinliği arttırmakta ve sektördeki kaliteyi yükseltmektedir. T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü de eğitimin niteliğinin arttırılması için idare tarafından Ambarlı Liman Başkanı’nı eğitmen olarak görevlendirmiş ve eğitime katkı sunmuştur.
Eğitim Programı Kapsamı
Eğitim programı, denizcilik sektörünün geniş bir yelpazesini kapsayarak, katılımcılara kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Enspektör kavramının tanıtılması ve eğitime giriş yapıldıktan sonra, gemi finansmanından başlayarak, etik değerlere, bayrak ve liman devleti uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede konuları içermektedir. Sertifikasyon ve sörveyler, klas kuruluşlarının rolü, kaynak yöntemleri, tahribatsız test (NDT) ve muayene yöntemleri gibi teknik detaylarla birlikte, tersane ve havuzlama süreçleri, korozyon ve boya sistemleri gibi pratiğe yönelik konuları da içermektedir. Eğitim içeriği, gemi dizel motorlarında performans ölçümü, gemilerde kalite yönetimi, emniyet, güvenlik, sağlık ve çevre konularını da içererek katılımcılara geniş bir perspektif sunmaktadır. Ayrıca, karbonsuzlaştırma ve alternatif yakıtlar, gemi elektriği, gemi sigortası ve hasar analizleri gibi günümüzün önemli konularını ele alarak, katılımcıların -hem güverte hem de makine esnpektörlerinin ve teknik müdürlerin- sektördeki güncel gelişmelere etkin bir şekilde adapte olmalarını hedeflemektedir. 
Eğitim Programının Önemi ve Faydaları
Bu eğitim programı, sektördeki mesleki standartların yükseltilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Katılımcılar, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerini arttırmak üzere güncel bilgi ve becerilerle donatılmışlardır. Aynı zamanda, meslek alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki yeni gelişmeleri takip edebilme yetenekleri güçlenmiştir. Eğitim programı, sektörde faaliyet gösteren teknik personelin mesleki gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunarak, sektördeki kalite standartlarını belirleyen bir referans noktası haline gelmiştir. Bu sayede, TMMOB GEMİMO ve TAB (Türk Armatörler Birliği) üyelerinin sadece mesleki faaliyetlerinde değil, aynı zamanda sektöre yön veren bir lider olarak da öne çıkmasını sağlamaktadır. 
 
 
Sonuç ve Gelecek Perspektifi
TMMOB GEMİMO ve TAB Enspektör Eğitim Programı, sektördeki teknik personelin mesleki yetkinliklerini arttırarak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir şekilde rekabet edebilmelerine olanak sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Katılımcıların aldığı bilgi ve beceriler, sadece kendi profesyonel gelişimleri için değil, aynı zamanda denizcilik sektöründeki genel kalite ve güvenlik standartlarının yükseltilmesine de katkıda bulunacaktır. Bu başarılı eğitim programının gelecekte de devam ettirilerek güncellenmesi ve daha geniş katılım sağlanması, denizcilik sektöründe kalite ve güvenlik standartlarının sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. 
TMMOB GEMİMO ve TAB, üyelerinin mesleki gelişimine olan katkısını sürdürerek, denizcilik sektöründe öncü bir rol oynamaya devam edecektir. 
Saygılarımızla,
 
 
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                          Türk Armatörler Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı
Müh. A. Yaşar CANCA                                                                             Cihan ERGENÇ
 

https://gemimo.org//Data/Uploads/files/TMMOB%20GEM%c4%b0MO%20ENSPEKT%c3%96R%20E%c4%9e%c4%b0T%c4%b0M%c4%b0%20SONU%c3%87%20B%c4%b0LD%c4%b0R%c4%b0S%c4%b0.pdf

22 Ocak 2024 / gemimo.org